Generelt

Oppslagsfelter

Mange av feltene i BAS21 er oppslagsfelter. Dette gjelder felter for konto, kunde, vare, etc. Felles for alle disse er at man kan søke basert på nummer eller navn. Skal du finne en konto kan du søke med kontonummer eller kontonavn. Kunder kan også finnes med enten kundenummer eller navn. Det samme for varer osv.

Hurtigtaster

BAS21 støtter i mange tilfeller standard hurtigtaster for flere operasjoner. Hurtigtastene varierer litt fra system til system, men for å bruke en klassisk windows-terminologi vil disse ofte være gjeldende:

  • Ctrl-P - Utskrift (pdf)

  • Ctrl-S - Lagre

  • Ctrl-N - Ny

Periode AA

BAS21 er satt opp med en egen trettende periode (AA) for posteringer i forbindelse med årsavslutning. Dette er typisk disponering av årsresultat og diverse avsetninger. Det er frivillig å bruke denne perioden, men det kan være greit å bruke denne slik at den ordinære siste perioden for regnskapsåret best mulig kan reflektere driften og ikke bli «rotet til» av posteringer ifm årsavslutningen.

Eksport til SAF-T slår periode AA sammen med periode 12.

Kontekst-menyer

De fleste lister i BAS21 har en kontekst-meny (høyre-klikk-meny). Dette er snarveier til en del funksjoner som er relevante fra den enkelte liste. Måten disse menyer kommer opp på er avhengig av operativsystemet, men følger standarden for det enkelte system.