Introduksjon

BAS21 GRATIS

Denne dokumentasjonen gjelder BAS21 i gratis versjon.

For mer informasjon om BAS21, se https://bas21.no

BAS21 Pluss er betal-utgaven av BAS21. Den er foreløpig ikke allment tilgjengelig.

Denne dokumentasjonen omhandler bruken av BAS21, og er ikke en guide i regnskap og bokføring!

«Nye» BAS21

Programpakken BAS21 i gammel versjon ble utviklet fra 1994 og ble etter sin kommersielle karriere lagt ut for gratis bruk og fri nedlasting i 2003. Den fikk etter hvert en betydelig mengde brukere, og med det også mange ønsker og meninger. Dette var gammel programvare, og av forskjellige grunner ikke så lett å videreutvikle. Til slutt ble det nok for gamle BAS21.

Planene om å lage en helt ny BAS21 fra bunnen av har eksistert i en del år. Planlegging og teknologivalg tok lang tid, og vi «startet på nytt» mange ganger. Utviklingen kom ikke ordentlig i gang før i 2015. De første testversjonene kom i 2017, og 1.0 ble til slutt lansert i 2018.

Nye BAS21 er konstruert for å være plattformuavhengig. Det vil si at den fungerer like godt på Windows, Mac og Linux.

BAS CORE

Mye av arbeidet med nye BAS21 er lagt i det vi kaller BAS CORE. BAS CORE er et programbibliotek som inneholder det meste av funksjonaliteten vi trenger i forbindelse med alle løsningene vi ser for oss. BAS CORE er «kjernen» i nye BAS21, og vil også være kjernen i andre løsninger fremover. BAS CORE er plattformuavhengig, og legger derfor få begrensninger på hvordan og hvor vi vil bruke den. BAS21 er første program ut som bruker BAS CORE i bunnen, og litt enkelt sagt er BAS21 det første brukergrensesnittet oppå BAS CORE.