MVA

BAS21 støtter de aller fleste behov innen MVA. BAS21 bruker standard MVA-koder som definert i SAF-T.

Obs

BAS21 baserer seg på MVA-koder for behandling av merverdigavgift, og gjør det aller meste av MVA-jobben for deg. Du skal ikke regne ut mva og føre til mva-kontoer manuelt!

Bilagsføring med MVA

Legg riktig MVA-kode på kostnaden (evt inntekten). Du trenger ikke å føre MVA manuelt. Generelt bør man i det lengste unngå å føre manuelt på 27xx-kontoene, da MVA-meldingen bruker MVA-koder for å regne ut summer i de forskjellige postene.

Todo

Beskrivelse kommer..

MVA-melding

For hver mva-termin skal du levere en MVA-melding i Altinn. BAS21 har en MVA-melding-modul som hjelper deg med tallene til MVA-meldingen og fører de nødvendige bilag i denne forbindelse.

En forutsetning for at MVA-meldingen skal bli riktig er korrekt bruk av MVA-koder og et riktig oppsett av terminer. Se MVA for innstillingene vedr. MVA.

For å opprette en MVA-melding åpner man MVA-melding-modulen fra bilagsmenyen. Se Fig. 25.

_images/mva_melding_meny.png

Fig. 25 Meny MVA-melding

Man velger aktuell termin og tallene fra regnskapet fylles ut. Hvis man vil se nærmere på grunnlaget for tallene kan man trykke kanppen «Spesifikasjon» og få en detaljert oversikt over grunnlaget for postene.

Når man trykker «Opprett MVA-bilag» opprettes et bilag som «tømmer» mva-kontoene for terminen og overfører disse til MVA-oppgjørskonto.

Tallene kan så manuelt overføres til Altinn.

MVA-Oppgjør

Selve mva-oppgjøret (betalingen av mva) er normalt sett den eneste posteringen du trenger å gjøre mot 27xx-kontoen selv. Når man oppretter en MVA-melding for en termin vil BAS21 «tømme» mva-kontoene og legge skyldig/tilgode beløp til oppgjørskonto for MVA. Normalt sett er dette konto 2740. Ved betaling av MVA føres bank-bilaget mot denne kontoen.