Oppsett av regnskap

Kontoplan

BAS21 kommer med en fyldig standard kontoplan. Denne kan du tilpasse til eget bruk. Du kan legge til eller fjerne kontoer som det passer deg. Enkelte kontoer er derimot knyttet til kjernefunksjonalitet i BAS21 og kan ikke slettes.

Samlekonto

En samlekonto er en konto som inneholder totalen av posteringer på andre kontoer utenfor hovedboken. Kundefordringer (1500) og leverandørgjeld (2400) er eksempler på slike samlekonti som er standard satt opp i BAS21.

Du kan opprette egne samlekonti der det er hensiktsmessig.

Todo

Beskrivelse kommer

Kunde- og leverandørnummer

BAS21 tildeler kunde- og leverandørnummer fortløpende innenfor definerte nummerserier. Disse nummerene blir også kontonummer (underkonti) i regnskapet. Hvis du vil endre disse nummerseriene bør dette gjøres før du setter i gang med registrering av kunder og leverandører. Se Fig. 7 for hvordan standard oppsett er i BAS21.

_images/kunde_lev.png

Fig. 7 Kunde/leverandør

Konteringsregler

Todo

Beskrivelse kommer

MVA

BAS21 er avhengig av riktig informasjon om selskapets MVA-status for at MVA-funkjsonaliteten skal fungere som den skal. For det første må man velge om man er MVA-registrert eller ikke. Dette er avgjørende for at riktige mva-koder skal kunne brukes og for oppførsel i de forskjellige modulene.

Så må man sette opp hvilken termintype man har. Ofte er dette 2-måneders terminer, men mange har også årlige.

De øvrige valgene er der for å kutte ned på antall mva-koder tilgjengelig i systemet ved å skjule uaktuelle koder.

Se Fig. 8

_images/oppsett_mva.png

Fig. 8 Oppsett MVA

Listen under viser aktuelle mva-koder og satser. BAS21 inneholder også historiske satser for føring tilbake i tid.

Bilag

Bilagstyper

BAS21 kommer med en del standard bilagstyper. Du kan opprette flere bilagstyper basert på egne behov. Bilagstypene tilknyttes en nummerserie (se under).

Nummerserier

Bilagsnummer i BAS21 har formen år/nummer. Nummerseiene begynner på 0 for hvert år. I BAS21 kan du ha mange nummerserier for forskjellige bilagstyper. Som standard har BAS21 en standard nummerserie for alle bilag med unntak av en egen serie for bilagene for utgående faktura og åpningsbalanse. Enkelte bilagstyper kan ikke slettes da de har en funksjon i enkelte moduler.

Reskontro

Her kan du velge kundenummer og leverandørnummer. Numrene blir kontonummer for reskontroen. Når du oppretter en ny kunde eller leverandør tildeles neste ledige nummer fra nummerserien. Du kan også sette et spesifikt nummer så lenge det er innenfor gyldig område.

Ordre/Faktura

Obs

BAS21 GRATIS tilbyr ikke alternativer for faktura utseende og layout

_images/ordre_fakt.png

Fig. 9 Oppsett ordre og faktura

Du kan velge hvilken bilagstype BAS21 skal bruke for utgående faktura. Standard oppsett er greit for de aller fleste.

Du kan også velge standard antall dager til forfall og eventuelle standard tekster som blir skrevet på faktura.

Ordrenummer

Her kan du bestemme hvor BAS21 skal begynne nummerserie for ordrenummer.

Fakturanummer

Her kan du bestemme hvor BAS21 skal begynne nummerserie for fakturanummer.

Obs

Det er viktig å ta stilling til dette før du begynner å fakturere!