Perioder

Behandling av regnskapsperioder gjøres med periode-modulen. Du finner den i Regnskapsmenyen. Se Fig. 10

_images/perioder_meny.png

Fig. 10 Perioder

Opprette nye perioder

Nye perioder opprettes ved å trykke knappen «Opprett nye perioder». BAS21 forslår da å opprette peridoer for neste regnskapsår. IB for nye perioder blir automatisk satt.

Man kan også opprette nye perioder indirekte hvis man prøver å føre et bilag datert i en periode som ikke finnes. BAS21 vil da spørre om det skal opprettes nye perioder. På denne måten kan man også opprette perioder før de eksisterende periodene.

Avslutte perioder

En periode avsluttes ved å markere perioden i listen og trykke «Avslutt periode». Hvis man avslutter AA-perioden vil hele året (alle perioder) avsluttes.

Når en periode er avsluttet blir den låst for nye posteringer.

Gjenåpne perioder

Noen ganger får man behov for å gjenåpne perioder. Dette gjøres ved å markere aktuell avsluttet periode i listen og trykke «Gjenåpne periode».