Backup

Brukere av BAS21 må selv sørge for egne backup-rutiner. Det anbefales på det sterkeste å ta regelmessig backup i tilfelle feil på datamaskin, feil i programvaren eller eget rot i regnskapet. Måten dette gjøres på avhenger av hvilken database man bruker.

Er du bokføringspliktig må du oppbevare regnskapsmaterialet etter bokføringsreglene. Velger du å oppbevare bilagene elektronisk kreves det at du tar sikkerhetskopi av materialet.

Obs

Det er viktig å merke seg at det er bare du som råder over egne data. BAS21 er ikke en skyløsning, og vi som står bak BAS21 har ingen mulighet til å hjelpe med data som har gått tapt e.l.

Lokal database (standard)

Hele databasen ligger i en enkelt fil. Lokasjonen til denne filen avhenger av operativsystem. En enkel måte å finne riktig mappe på er å trykke knappen «Åpne database-mappe» i Database-fanen i login-vinduet. Se Fig. 28

_images/db_mappe.png

Fig. 28 Knapp for å åpne database-mappe

Filen heter «bas21.db». Denne kan du ta sikkerhetskopier av. Dersom du vil legge tilbake en backup legger du ganske enkelt databasefilen tilbake i denne mappa.

Du kan også velge å regelmessig eksportere regnskapet til en b21-fil. Se mer om dette under B21-eksport

PostgreSQL database

Se dokumentasjon fra PostgreSQL

MySQL/MariaDB

Se dokumentasjon fra MySQL eller MariaDB