BAS21 Database

BAS21 kan benyttes mot forskjellige databaser. Som standard vil BAS21 bruke en lokal databasefil basert på databasen SQLite. Fordelen med dette er at man kommer raskt i gang og ikke trenger å tenke på oppsett og separate database-servere. Ønsker man å benytte en tradisjonell database er dette også mulig. BAS21 støtter forleløpig PostgreSQL og MySQL/MariaDB.

Hvis man på et tidspunkt ønsker bytte type database er dette mulig ved å eksportere regnskap fra en type og imporere i en ny.

Lokal database (SQLite)

SQlite er en fil-database som BAS21 benytter internt. Det trengs altså ingen egen database-server. Dataene befinner seg på den maskinen som BAS21 kjører på. Databasen er enkel, rask og krever ingen innstilliger eller oppsett. Dette gjør den til en perfekt løsning for alle som ønsker å komme i gang så enkelt som mulig. Derfor er dette også standard-oppsettet i BAS21.

PostgreSQL

BAS21 støtter å bruke PostgreSQL som database. For å gjøre dette må en tom database opprettes først. Deretter fyller man inn innstillinger for denne i BAS21. BAS21 vil automatisk opprette nødvendige tabeller.

Vi tilbyr ikke hjelp og støtte i forbindelse med installasjon og oppsett av PostgreSQL.

MySQL/MariaDB

BAS21 støtter å bruke MySQL og MariaDB som database. For å gjøre dette må en tom database opprettes først. Deretter fyller man inn innstillinger for denne i BAS21. BAS21 vil automatisk opprette nødvendige tabeller.

Vi tilbyr ikke hjelp og støtte i forbindelse med installasjon og oppsett av MySQL/MariaDB.