Kunder og leverandører

BAS21 har et register for kunder og leverandører, og deler ut kunde- og leverandørnummer til disse. Dette nummeret er også kontonummer i regnskapet.

Samme firma kan også være både kunde og leverandør.

Ny kunde/leverandør

For å opprette en ny kudne eller leverandør velger man «Ny kunde/leverandør» i menyen.

_images/ny_kunde_lev_meny.png

Fig. 11 Meny ny kunde/leverandør

BAS21 kan selv hente opplysninger om kunden/leverandøren dersom dette er en bedrift som er registrert i foretaksregisteret. Bare begynn og skriv navnet til bedriften i feltet «Navn» og BAS21 vil søke mot registeret. Når du velger en organisasjon vil tilgjengelige data fylles ut automatisk.

BAS21 tildeler kunde- og leverandørnummer automatisk. Den velger nummer innenfor nummerseriene som er definert for dette. Dersom du vil sette spesifikke kunde- eller leverandørnummer kan dette gjøres under fanene «Kunde» og «Leverandør». Nummeret må være innenfor definert nummerserie. Se mer under Kunde- og leverandørnummer for oppsett av disse nummerseriene.

_images/kunde_lev.png

Fig. 12 Kunde/leverandør

Du kan også opprette en ny kunde direkte fra ordre-vinduet. Da trykker man hurtignappen for ny kunde (+). Etter å ha lagret kunden vil ordren bli fylt ut med den nye kunden. Se Fig. 13.

_images/ny_kunde_snarvei.png

Fig. 13 Hurtigknapp ny kunde fra ordre

På samme måte kan en ny leverandør opprettes fra modulen for inngående faktura. Trykk hurtig-knappen, registrer leverandør, og leverandøren fylles automatisk ut på den inngående fakturaen etterpå. Se Fig. 14

_images/snarvei_ny_lev.png

Fig. 14 Hurtigknapp ny kunde fra inngående faktura

Se på bilag for en kunde/leverandør

Fra en kunde/leverandør har man knapper for å se alle bilag, faktura og ordre som gjelder for den enkelte kunde eller leverandør.

Slette kunde/leverandør

En kunde/leverandør kan slettes dersom det ikke er ført bilag for denne. SLetting gjøres ved å trykke slette-knappen i kunde/leverandør-vinduet. Evt kan man høyre-klikke i kunde/leverandør-lista og velge slett.